АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Грант Торнтон (Україна) однаково відповідально працює:

 • з державними компаніями і з компаніями  з приватного сектору економіки
 • з комунальними підприємствами  і з неприбутковими організаціями
 • з найбільшими публічними компаніями (що входять до Топ 50) і з компаніями малого та середнього бізнесу.

Аудит фінансової звітності, складеної згідно з:

 • Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності – МСФЗ
 • Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України - НП(С)БОУ
 • загальноприйнятими  принципами бухгалтерського обліку GAAP US
 • обліковою політикою Групи
 • іншими концептуальними основами бухгалтерського обліку.

Види аудиту:

 • обов’язковий
 • ініціативний
 • спеціального призначення.

Аудиторські послуги:

 • підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ та відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку GAAP US
 • огляд фінансової звітності / проміжної звітності
 • виконання узгоджених процедур
 • перевірка внутрішніх контролів
 • методичні рекомендації.

Принципові параметри професійних стандартів та корпоративної культури:

 • прозорість протягом всього процесу проведення аудиту
 • наявність команди аудиторів високої кваліфікації
 • використання інноваційних технологій
 • комплексне планування та оцінка ризиків
 • регулярне спілкування і взаємодія з менеджментом компанії-Клієнта.

Посвідчення про страхування

Посвідчення про страхування [ 718 kb ]

В компанії Грант Торнтон (Україна) працюють 27 Сертифіковані аудитори. Сертифікати видані Аудиторською палатою України.

Наказ про проходження перевірки з контролю якості; [ 69 kb ]

Сертифікат аудитора, виданий Аудиторською Палатою України [ 1484 kb ]

ВІЦЕ-КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР / АУДИТ

Остап Олендій

ПАРТНЕР / АУДИТ

Іван Полатайко

.

ПАРТНЕР / АУДИТ

Олена Слєпченко

ПАРТНЕР / АУДИТ

Олександр Шульга

ПАРТНЕР / АУДИТ

Віталій Верченко