Грант Торнтон (Україна)

Глобалізація ринків та пов’язана з нею жорстка конкуренція вимагають нових підходів до ведення бізнесу та отримання переваг над конкурентами. В цьому сенсі передача компаніями певних видів або функцій їх виробничої, управлінської, комерційної чи іншої діяльності відповідним спеціалізованим компаніям на умовах аутсорсингу є однією з конкурентних переваг.

ПАРТНЕР / АУТСОРСИНГ Олександр Беспалов Дізнатись більше

АУТСОРСИНГ

 • користуючись послугами компанії Грант Торнтон (Україна), наші Клієнти мають змогу безпосередньо зосередитись на розвитку свого основного бізнесу
 • ми надаємо наші послуги з урахуванням специфіки, потреб, цілей та корпоративної культури Клієнтів.

Аутсорсинг включає (але не обмежується):

 • ведення бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БОУ та МСФЗ
 • трансформацію обліку згідно з МСФЗ
 • розрахунок заробітної плати та  пов’язаних з нею податків та зборів
 • розрахунок податку на прибуток підприємств та ПДВ
 • складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності
 • відновлення бухгалтерського та податкового обліку.

Переваги аутсорсингу:

 • впевненість у фаховому веденні бухгалтерського та податкового обліку
 • якісна підготовка фінансової та податкової звітності підприємства
 • значне зменшення ризику помилок та їх фінансових наслідків для підприємства
 • комплексний аутсорсинговий супровід Клієнта як в Україні, так і за її межами завдяки можливостям та перевагам міжнародної мережі Грант Торнтон.
ПАРТНЕР / HR-ПОСЛУГИ Ірина Туровська Дізнатись більше