СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ESG

Незалежно від того, чи прагнете Ви залучити інвесторів, зробити свою організацію бажаним місцем роботи чи покращити систему закупівель свого бізнесу, встановивши міцні стосунки з постачальником із бездоганною репутацією, Ваші шанси реалізувати все це набагато вищі, якщо Ви продемонструєте відповідальне ставлення Вашого бізнесу до навколишнього середовища, соціуму та корпоративного управління (ESG).

Більше того, зараз відбувається поступове зближення та гармонізація фінансової звітності та звітності про сталий розвиток. 26 червня 2023 року Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку (ISSB) випустила свої перші два стандарти: МСФЗ S1 «Загальні вимоги до розкриття фінансової інформації щодо сталого розвитку» і МСФЗ S2 «Розкриття інформації, що пов’язана з кліматом», які набувають чинності від 1 січня 2024 р. Ці стандарти вимагатимуть від суб’єктів господарювання звітувати про фінансову інформацію, пов’язану зі сталим розвитком, одночасно з відповідною фінансовою звітністю.

Грант Торнтон (Україна) завжди готовий сприяти Вашому бізнесу у переході на стійку бізнес-модель. Залежно від поточної стадії зрілості Вашого бізнесу та його стратегічних цілей, ми можемо запропонувати Вам ESG-послуги наступного спрямування:

Розробка стратегії сталого розвитку

  • Оцінка суттєвих ESG-факторів діяльності бізнесу та їх впливів з точки зору їх важливості для зацікавлених сторін Вашого бізнесу
  • GAP-аналіз показників сталого розвитку, які застосовуються та відслідковуються Вашим бізнесом, їх порівняння з галузевою практикою та прийнятними стандартами звітування зі сталого розвитку (GRI, стандарти ISSB МСФЗ S1 та МСФЗ S2, TCFD, CSRD та інші)
  • Розробка та впровадження стратегії. Разом ми визначимо ваші стратегічні цілі сталого розвитку, створимо дорожню карту для досягнення цих цілей шляхом розробки відповідних політик, встановлення ключових показників ефективності (KPI) та визначення осіб, відповідальних за кожну ціль

Управління сталим розвитком

  • ESG due diligence. Консультування та надання рекомендацій щодо прийняття інвестиційних рішень через комплексний аналіз ESG ризиків і можливостей транзакції
  • Побудова всеохоплюючої системи управління ESG. Консультування щодо структури корпоративного управління, розробка ефективних процедур протидії відмиванню грошей, політик управління персоналом, впровадження найкращих етичних практик для приведення діяльності Вашого бізнесу у відповідність Цілям сталого розвитку ООН
  • Оцінка вуглецевого сліду відповідно до Протоколу про парникові гази та розробка заходів щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище (розумне споживання енергії, зменшення відходів виробництва, економія використання води тощо)

Звітування щодо сталого розвитку

  • На основі визначених Вами стратегічних цілей сталого розвитку ми зберемо та опрацюємо ESG-дані задля створення комплексного Звіту про сталий розвиток (Звіт ESG), який посприяє підвищенню цінності Вашого бізнесу в очах зацікавлених сторін. Разом ми визначимо стандарти звітування, які найбільше відповідатимуть запитам Вашого бізнесу (GRI, стандарти ISSB МСФЗ S1 і МСФЗ S2, TCFD, CSRD або інші)

Надання аудиторського висновку до Звітів зі сталого розвитку

  • Ми можемо надати аудиторський висновок із висловленням обмеженої впевненості щодо Звітів про сталий розвиток (Звітів ESG) шляхом перевірки цих звітів на відповідність визначеним стандартам звітування. Послуги надаються відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутого) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»