КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ

Бізнес консалтинг

 • допомога у формуванні Стратегії розвитку бізнесу та структурованого підходу щодо її реалізації
 • допомога у виборі та вдосконаленні технологічних рішень, які відповідають потребам бізнесу та кінцевих споживачів
 • розробка рекомендацій щодо розвитку процесів, систем та розподілу функцій фінансового менеджменту, включаючи перевірку на відповідність стратегічним цілям
 • систематизація та аналіз інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень
 • послуги щодо виявлення резервів покращення показників діяльності та покриття касових розривів
 • допомога в управлінні складними проектами та незалежна перевірка стадії їх виконання.

Послуги з супроводу транзакцій

 • надання рекомендацій та підтримка на всіх етапах операцій, пов'язаних з залученням фінансування, приватизацією, продажем бізнесу, злиттям та поглинанням
 • проведення фінансового та комерційного due diligence
 • супроводження бізнесу після здійснення транзакції
 • оцінка бізнесу.

Відновлення та реорганізація

 • надання рекомендацій та супроводження корпоративної реструктуризації
 • відновлення ефективності та платоспроможності компанії.

Управління ризиками

 • аналіз ефективності бізнес-процесів
 • консультування щодо формування стратегії управління ризиками, моделювання ризиків та технічна допомога в розробці відповідних внутрішніх політик
 • технічна допомога в управлінні бізнес-процесами (в тому числі тендерними процедурами)
 • проведення внутрішнього аудиту
 • проведення IT аудиту
 • розслідування шахрайства.

HR консалтинг

 • кадровий аудит
 • трансформація організаційних структур
 • допомога у вдосконаленні системи управління персоналом
 • розробка систем винагород, преміювання і мотивацій персоналу
 • розробка принципів створення корпоративної культури.
ПРЕЗИДЕНТ / КОНСАЛТИНГ ТА ПРАВО

Олександр Чалий

КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР

Інна Новак

ПАРТНЕР / КОНСАЛТИНГ ТА ПОДАТКИ

Максим Шутий