article banner

Олександр Шульга

ПАРТНЕР / АУДИТ

Досвід

Олександр має значний 25-річний досвід роботи в аудиті міжнародних, державних та приватних компаній у різних галузях промисловості, у тому числі обов’язкового аудиту та аудиту суспільно значимих підприємств, та підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ, П(С)БО та ЗПБО окремих країн, отриманий під час роботи у PWC (1996-2001), Grant Thornton (2001-2011), Baker Tilly (2012-2021). Також, має досвід у розробці програмного забезпечення та надання консультаційних послуг щодо впровадження систем внутрішнього контролю відповідно до концептуальної основи COSO.

Брав участь у численних інтегрованих аудитах публічних компаній США, що включають підтвердження відповідності внутрішніх контролів вимогам SOX.

Неодноразово залучався в якості експерта з фінансових та економічних питань в міжнародних проєктах Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Дипломи, сертифікати, звання

  • Сертифікований аудитор України
  • Київський національний економічний університет ім В. Гетьмана, спеціальність «Облік та аудит»

Контакти

T: + 380 44 484 33 64

E:  alexander.shulga@ua.gt.com

ПАРТНЕР / АУДИТ

Олександр Шульга