article banner

Віталій Верченко

ПАРТНЕР / АУДИТ

Профіль

 • Аудит та технічна допомога в підготовці фінансової звітності;
 • Аналіз ефективності внутрішніх процедур, контролів і процесів.

Досвід

Віталій має більше 10 років досвіду в аудиті міжнародних, великих державних та приватних компаній у різних галузях промисловості, включаючи виробничу, металургійну, фармацевтичну, нафтогазову, сільськогосподарську, роздрібну торгівлю та дистрибуцію, страхування, розробку програмного забезпечення та надання консультаційних послуг щодо впровадження систем внутрішнього контролю відповідно до концептуальної основи COSO та підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ, П(с)БО та ЗПБО США. Він також брав участь у численних інтегрованих аудитах публічних компаній США, що включають підвердження відповідності внутрішніх контролів вимогам SOX.

Спеціалізується на наданні послуг

 • Аудит фінансової звітності та внутрішніх контролів;
 • Огляд фінансової звітності;
 • Виконання погоджених процедур.

Галузевий досвід

 • Нафтогазова промисловість;
 • Транспорт та торгівля;
 • Сільське господарство;
 • Промисловість;
 • Відновлювана енергетика;
 • Готельний бізнес (USALI);
 • Харчова промисловість;
 • Інформаційні технології.

Дипломи, сертифікати, звання

 • Сертифікований Аудитор України
 • Сертифікований бухгалтер (СРА)  
 • Дипломований спеціаліст з Міжнародних стандартів фінансової звітності АССА
 • Член Американського інституту сертифікованих публічних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) 

Контакти

Т.: + 380 44 484 33 64
E.: vitalii.verchenko@ua.gt.com

ПАРТНЕР / АУДИТ

Віталій Верченко