article banner

Клавдія Чосова

ВІЦЕ-КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР / АУДИТ

Профіль

  • Аудит фінансової звітності підприємств згідно з національними та міжнародними стандартами аудиту.
  • Фінансовий, податковий та управлінський консалтинг

Досвід

Має значний досвід роботи  в аудиті з 1994 року та в якості експерта з фінансових та економічних питань в міжнародних проектах Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Була членом науково-дослідницької групи з розробки єдиних галузевих стандартів України з формування економічно обґрунтованої собівартості основних видів продукції на об'єктах нафтогазової галузі.

З 1994 по 2005 роки працювала аудитором, керівником відділу ТОВ «Міжнародна аудиторська служба» м. Харків та ТОВ «Пруденс –Стандарт» м. Київ.

З 2006 року до сьогодні: віце-керуючий партнер, директор  компанії ТОВ «Легіс-Аудит», яка в 2011 році увішла до світової аудиторської мережі  Grant Thornton та була перейменована у ТОВ « Грант Торнтон Легіс», м.Київ.

Спеціалізується на наданні послуг

  • Аудиту фінансової звітності підприємств, складеної згідно з П(С)БО, МСФЗ, US GAAP
  • Підготовки оглядів фінансової звітності/проміжної звітності, виконання погоджених процедур, перевірки внутрішніх контролів, аудиту спеціального призначення
  • Консультування з питань оподаткування та регуляторних правил, податкового due diligence, податкового планування, складання облікової політики підприємств

Дипломи, сертифікати,звання

  • Звання «Заслужений економіст України»
  • Сертифікат аудитора серії «А» Аудиторської палати України
  • Сертифікат «Консультанта з податків і зборів» Спілки податкових консультантів України.

Контакти

Т.: + 380 44 484 33 64
E.: claudia.chosova@ua.gt.com

ВІЦЕ-КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР / АУДИТ

Клавдія Чосова